Nenumaldomai artėja vasara ir mokslų metų pabaiga.
Kad vasaroti būtų smagiau ir laikas praeitų turiningai,
kviečiame prisijungti į vasaros poilsio turistinę - pažintinę stovyklą

„Jaunasis turistas 2019“

2019 m. birželio 22-28 dienomis, Lenkijoje, Seinų sen., Burbiškių km. prie Galadusio ežero

Kviečiame prisijungti į vasaros pažintinę – turistinę stovyklą, kur stovyklautojai lankysis Vygrių nacionaliniame parke, iškylaus traukiniu, pažins įdomiausias parko vietas, dalyvaus ekskursijoje po garsųjį Vygrių kamaldulių vienuolyną.
Nuo XIX amžiaus vidurio iki Lietuvos Respublikos susikūrimo , Seinai buvo vienas iš trijų svarbiausių lietuvių kultūros centrų, čia veikusioje kunigų seminarijoje mokėsi  mūsų himno autorius Vincas Kudirka, raštojas Vincas Myklolaitis-Putinas, buvo leidžiamos lietuviškos knygos ir laikraščiai, Senų vyskupu buvo poetas Antanas Baranauskas. Susipažinsime su šių iškilių asmenybių gyvenimu, Seinų miesteliu.
Stovyklavietėje  įrengtame “Lynų take” bus galima įgyti naujų įdomių patirčių, pasijausti tikrais  “robinzonais”, pasitikrinti savo ištvermę. Dienos žygio dalyviai praeis rokadiniu keliu – vadinama “geležine uždanga”, kurį saugojo sovietų imperiją nuo Vakarų pasaulio.Vyks įvairios varžybos, konkursai, numatyti susitikimai su įdomiais vietos žmonėmis ir jaunimu.
Stovyklos kelialapio kaina būrelius lankantiems moksleiviams 110,00 eurų, kitiems pageidaujantiems – 140,00 eurų. Į šią kainą įskaičiuota visos paslaugos nuo vaikų nuvežimo iš Vilniaus į stovyklą Lenkijoje iki parvežimo į Vilnių ( autobusų nuoma, poilsiavietės nuoma, maitinimas, edukaciniai renginiai).
P.S. stovyklos kaina gali kisti nuo moksleivio stovykloje praleistų dienų skaičiaus, soc. remtiniems moksleiviams taikoma nuolaida.
Mūsų siekis – padėti jauniesiems vilniečiams pažinti savo gimtąjį kraštą ir už Lietuvos sienų esančias etnines lietuvių žemes; pailsėti, fiziškai sustiprėti.

Reikalingi dokumentai, norintiems vykti į stovyklą:
Paslaugos teikimo sutartis (būrelius lankantiems)
Paslaugos teikimo sutartis (būrelius nelankantiems)
Tėvų (globėjų) sutikimas dėl sveikatos priežiūros paslaugų
Medicininė pažyma (forma nr.027-1/a)
Saugos instruktažas stovyklaujantiems (būrelio vadovai praveda prieš važiuojant į stovyklą)
Stovyklos dalyviams būtina turėti asmens dokumentą.

Papildoma informacija: stovyklos vadovė Aušra Dirsė tel. 85 2627772 arba el.p. ausra.dirse@vjtc.lt

Registruokis!  Prisijunk!  Dalyvauk!

Akimirkos iš 2018 metų stovyklos