Neformaliojo vaikų švietimo krepšelis 2019 metams

Akredituotos dvi Vilniaus jaunųjų turistų centro neformaliojo vaikų švietimo programos „Jaunasis žygeivis“ ir „Jaunasis kraštotyrininkas“. Šioms NVŠ programoms nuo 2019 m. spalio 1 d. skiriama tikslinė valstybės dotacija – 15 eurų/mėn. vienam būrelį lankančiam vaikui.
NVŠ krepšelio lėšomis galės naudotis vaikai, lankantys Vilniaus miesto bendrojo lavinimo mokyklas. Įstaigai skiriamų NVŠ krepšelių skaičius ribotas ir juo pasinaudoti galės tik dalis būrelius lankančių vaikų. Tikslus įstaigai skiriamų NVŠ krepšelių skaičius bus žinomas rugsėjo mėnesio pabaigoje.
Tėveliai, nusprendę NVŠ krepšelį skirti vienai iš mūsų siūlomų akredituotų NVŠ programų, iki rugsėjo 24 d. turi pasirašyti neformaliojo vaikų švietimo teikimo sutartį.