Veronika Kaukėnienė
Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams 8-5 2611547

Veronika Kaukėnienė