www.vjtc.lt

Keliautojų sportas:sportinės kategorinės kelionės.Taisyklės

       Keliautojų sporto pagrindas yra sportinės kategorinės kelionės. Tai kelionės, kurioms įveikti reikia fizinių pastangų, specialaus fizinio, techninio pasirengimo bei įgūdžių,   nugalint gamtines ir technines kliūtis.
       Kelionės skirstomos pagal keliavimo pobūdį į rūšis:  pėsčiųjų, kalnų, slidžių, vandens, dviračių, auto moto ir speleo. Kiekvienos rūšies žygiai pagal fizinių krūvių intensyvumą, gamtines bei technines maršruto kliūtis dar skirstomas į sudėtingumo kategorijas: nuo pirmos, lengviausios iki penktos, sudėtingiausios..
       Kelionių sudėtingumą apsprendžia trys faktoriai: gamtinės kliūtys, dienų skaičius ir nueitas kilometražas. Pirmos sudėtingumo kategorijos žygis turi trukti ne mažiau 6 dienas, antros – 8, trečios – 10, ketvirtos – 12 ir penktos – ne mažiau 14 dienų. Jeigu penktos sudėtingumo kategorijos žygis atliekamas tolimame, sudėtingame geografiniu požiūriu rajone, trukmė gali išsitesti iki mėnesio. Minimalus kilometražas pirmos sudėtingumo kategorijos kelionėms: pėsčiųjų, slidžių ir vandens – 100 km; kalnų – 75 km; dviračių – 240 km; automobilių – 1000 km; motociklų – 500 km.
       Žygių sudėtingumo kategorijos nustatomos pagal sportinių turistinių žygių kvalifikacijos normatyvus ir maršrutų etalonus. Jei keliaujama maršrutu, neatitinkančiu etalono, bet jame sutinkamos sudėtingos kliūtys, tokia kelionė vadinama treniruočių žygiu.
       Sportiniuose žygiuose gali dalyvauti grupės ( ne mažiau kaip 2 asmenys).Dalyvių amžius neribojamas. Nepilnamečiai keliauja su pedagogais, tėvais ( globėjais ) arba gavę jų leidimą raštu. Plačiau apie moksleivių dalyvavimo turitiniuose žygiuose taisykles skaitykite skyrelyje “Mokinių turizmo renginių organizavimo metodiniai nurodymai”.
       Žygio dalyviai pasirenka maršrutą, planuoja žygio grafiką, atitinkantį fizinį – techninį pasirengimą ir keliaudami už savo saugumą atsako patys.
       Vadovauti žygiams gali ne jaunesni kaip 18 metų keliautojai. Vadovavimo patirtis yra pagrindinis faktorius, lemiantis jo leidimą vadovauti aukštesnės sudėtingumo kategorijos žygiui. Leidimą vadovauti žygiui ir maršrutinius dokumentus prieš kelionę peržiūri atskirų turizmo rūšių ekspertų komisijos, remiantis Lietuvos keliautojų sąjungos patvirtintais nuostatais.