www.vjtc.lt

Apie mus

 Vilniaus jaunųjų turistų centras yra Vilniaus miesto neformalaus švietimo įstaiga, įkurta 1969 m. Šiuo metu centre dirba per 30 pedagogų, turizmo ir kraštotyros būrelius lanko per 600 Vilniaus miesto vaikų.

       Veiklos tikslai

 -    plėtoti pozityvų požiūrį į aktyvųjį  turizmą,  populiarinant jį kaip užsiėmimą, vieną iš įdomiausių ir naudingiausių žmogaus sveikatai, aktyviam poilsiui, turiningam laisvalaikio praleidimui bei pripažinti jį kaip asmeninio ir kultūrinio tobulėjimo šaltinį.
 -   supažindinti moksleivius su kraštotyros pradmenimis, mokyti juos rinkti, sisteminti ir kaupti medžiagą apie socialines – kultūrines permainas mūsų šalyje, perteikti muziejininkystės pagrindus, ugdyti poreikį domėtis krašto praeitimi ir kūrybiškai plėtoti liaudies tradicijas.
 -    suteikti žinių ir praktinių gebėjimų, reikalingų turistinių žygių, kelionių, treniruočių bei varžybų metu, suformuoti stovyklavimo ir gyvenimui būtinus įgūdžius, ugdyti savarankiškumą.

        Kokia tai veikla?

      Turizmas ir kraštotyra – tai viena nuo kitos neatsiejamos veiklos moksleivių neformaliajame švietime. Pažintiniai žygiai, kelionės, stovyklos, turizmo ir orientavimosi treniruotės, varžybos, ekskursijos – tai ne tik fizinis aktyvumas, kurio taip trūksta mūsų jaunajai kartai, bet ir   nuolatinė pažintis su krašto istorinėmis, kultūrinėmis, gamtos  įžymybėmis, tautos  etnokultūriniu paveldu.
       Turistinių žygių metu aplankyti piliakalniai – tai vietos, kurios  skatina domėtis praeitimi, o  ekspedicijų metu prakalbinti senoliai – tai gyva istorija, išmintis, kurią fiksuoja jaunieji kraštotyrininkai.
       Sveikos gyvensenos skatinimas, nuolatinis bendravimas ir bendradarbiavimas, moksleivių saviraiškos konkursai, viktorinos, susitikimai, projektinė ir pažintinė veikla, prasmingai leidžiamas laisvalaikis pritraukia į mūsų būrelius smalsius, žingeidžius, aktyvius ir kūrybingus moksleivius.
       Kiekvienais mokslo metais geriausios komandos dalyvauja miesto, šalies  ir tarptautinėse varžybose, moksleivių turizmo įgūdžiai tobulinami keliaujant ir siekiant įvykdyti normatyvus ženkleliui „ Lietuvos keliautojas“ gauti.

       Pažinimo  džiaugsmą – mokiniams !

       Dar prieš šimtą metų žymus rusų pedagogas yra pasakęs: „ Viena vaiko diena, praleista tarp girių ir miškų, verta dviejų savaičių, praleistų mokyklos suole...“
       Mūsų pedagogai  pritaria šiam devizui ir savo prasminga veikla stengiasi sužadinti  vaikų ieškojimų ir  atradimų džiaugsmą.
       Atgimimas, mums suteikęs galimybę artimiau susipažinti su pasaulio tautų kultūromis, kartu įpareigojo mus suprasti savo tautos praeities šaknis. Tik gerai pažindami savo tautos ištakas, mes galime jaustis visaverčiais savo šalies piliečiais, gebančiais suprasti, vertinti, diskutuoti apie savo tautos praeitį ir šiandienines aktualijas.
       Pamąstykime, ar šiandien kiekvienas  gebėtų atsakyti į klausimą „ Kas mes esame ir kuo mes įdomūs pasauliui?“. Tikime, kad moksleiviai, užsiimantys turistine ir kraštotyrine veikla, galbūt, galėtų išsamiau atsakyti į šį klausimą...

Laukiame jaunųjų keliautojų ištisus metus !