Mūsų kontaktai

Viniaus jaunųjų turistų centras, Mindaugo g. 9, Vilnius
Įmonės kodas: 191221415
Tel. (+3705) 261 15 47
Tel. (+3705) 262 77 72
El. p.: rastine@turistucentras.vilnius.lm.lt

Administracija

Algirdas Kasparavičius

direktorius
Tel. (+3705) 2611547
El. p.: kasparavicius13@gmail.com

Gyvenimo aprašymas

Centro direktoriaus 2018 metų veiklos ataskaita

Aušra Dirsė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Tel. (+3705) 2627772
El. p.: ausra.dirse@vjtc.lt

Remigijus Byčius

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
Tel. (+3705) 2611547
El. p.: ukioskyrius@vjtc.lt

Alina Skestenienė

Metodininkė 
El. p.: alina.skesteniene@vjtc.lt
Tel. (+3705) 2627772

Vytautas Sipavičius

Metodininkas
Tel. (+3705) 2627772
El. p.: v.sipavicius@gmail.com

Petras Pivoriūnas

Metodininkas
Tel. (+3705) 2627772
El. p.: ppivoriunas@gmail.com