VILNIAUS JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO 2018 METŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

Lėšų paskirtis Lėšos, eurais I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis
Higienos prekės 1400 350 350 350 350
Dyzelinas 700 150 300 150 100
Transporto priežiūra 500 100 200 100 100
Informacijos sklaida 600 150 150 150 150
Telekomunikacijų paslaugos 200 50 50 50 50
Orgtechnikos priežiūra ir remontas 400 100 100 100 100
Kanc. prekės 1000 200 300 200 300
Muziejų, edukacinių renginių lankymas 3500 800 1000 900 800
Kvalifikacijos kėlimas 500 100 200 100 100
Diplomai, taurės medaliai,atributika, dalyvavimo mokestis konkursuose, varžybose 1000 250 300 200 250
Autobusų nuoma 6500 1000 3000 1500 1000
Stovyklaviečių, patalpų nuoma 4000 500 2000 1000 500
Maitinimas 6000 400 4000 800 800
Ugdymo priemonių įsigijimas 4000 2000 1000 500 500
Kompiuterinės įrangos įsigijimas 2500 1000 1500
Kitos nenumatytos išlaidos 3000 500 500 500 1500

 

Viešųjų pirkimų taisyklės