VILNIAUS JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO 2019 METŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

Lėšų paskirtis Lėšos, eurais I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis
Higienos prekės 1400 350 350 350 350
Dyzelinas 800 150 300 200 150
Transporto priežiūra 500 100 200 100 100
Informacijos sklaida 800 200 200 200 200
Telekomunikacijų paslaugos 200 50 50 50 50
Orgtechnikos priežiūra ir remontas 400 100 100 100 100
Kanc. prekės 1000 200 300 200 300
Muziejų, edukacinių renginių lankymas 3500 800 1000 900 800
Kvalifikacijos kėlimas 1000 500 200 200 100
Diplomai, taurės medaliai,atributika, dalyvavimo mokestis konkursuose, varžybose 1500 400 400 300 400
Autobusų nuoma 6500 1000 3000 1500 1000
Stovyklaviečių, patalpų nuoma 4000 500 2000 1000 500
Maitinimas 7000 500 6000 500  -
Ugdymo priemonių įsigijimas 6500 2000 2000 500 2000
Kompiuterinės įrangos įsigijimas 1000 500 - 500 -
Kitos nenumatytos išlaidos 3000 500 500 500 1500

Viešųjų pirkimų taisyklės