CENTRO TARYBA

 • Pedagogai:
  Aušra Dirsė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, tarybos pirmininkė
  Nijolė Bikulčienė, kraštotyros būrelio vadovė
  Marius Juškevičius, turizmo būrelio vadovas.
 • Tėvai:
  Rimutė Sviribovičienė
  Juozas Vasilevičius
  Daiva Žabienė.
 • Ugdytiniai:
  Arnas Jurša, turizmo būrelio narys
  Edvinas Prunskus, turizmo būrelio narys
  Daiva Radžiukynaitė, kraštotyros būrelio narė

CENTRO DARBO TARYBA

 • Nariai:
  Raimonda Vaičelienė, turizmo būrelio vadovė
  Alina Skestenienė, kraštotyros skyriaus vedėja
  Vytautas Sipavičius, metodininkas, turizmo būrelio vadovas.

CENTRO PEDAGOGŲ ATESTACIJOS KOMISIJA

 • Nariai:
  Algirdas Kasparavičius, komisijos pirmininkas, direktorius
  Vilma Riabovienė, komisijos narė, kraštotyros neformalaus švietimo mokytoja metodininkė
  Dalia Steponavičienė, komisijos sekretorė, turizmo neformalaus švietimo mokytoja metodininkė
  Juozas Vasilevičius, komisijos narys, tėvų atstovas.