Darbo užmokestis

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)
DARBO UŽMOKESTIS PER 2019 III KETV.

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų skaičius Suma, Eur
Direktorius 1 *
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 *
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 *
Metodininkas (aplinka) 2 216
Mokytojas 22 361
Pastatų priežiūros specialistas 1 *
Raštinės vadovas 2 323
Sektoriaus vadovas 1 *
Valytojas 1 *

(institucijos, įstaigos, įmonės vadovas)   (parašas)   Algirdas Kasparavičius
(vyr. buhalteris)   (parašas)   Daiva Paukštienė

* Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiami tik gavus jo sutikimą. Negavus šio darbuotojo sutikimo, duomenys apie darbuotojo, kuris vienintelis eina atitinkamas pareigas įstaigoje, vidutinį mėnesinį darbo užmokestį nėra viešinami.