Darbo užmokestis

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)
DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius 2017 metai 2018 metai
Neformalaus ugdymo pedagogas 26 160-196 177-223

(institucijos, įstaigos, įmonės vadovas)   (parašas)   Algirdas Kasparavičius

(vyr. buhalteris)   (parašas)   Svetlana Valaika