Darbo užmokestis

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)
DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius 2017 metai 2018 metų
III ketv.
 
Direktorius 1 1229 1253
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 1041 1088
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 450 496
Skyriaus vedėjas 1 853 893
Metodininkas 1 231 258
Neformalaus ugdymo pedagogas 32 160-196 182-234
Sekretorė 1 395 434
Valytoja 1 190 202
Darbininkas 1 390 411

(institucijos, įstaigos, įmonės vadovas)   (parašas)   Algirdas Kasparavičius

(vyr. buhalteris)   (parašas)   Svetlana Valaika