Darbo užmokestis

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)
DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius 2017 metai 2018 metų
I ketv.
 
Direktorius 1 1229 1251
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 1041 1057
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1 450 462
Skyriaus vedėjas 1 853 866
Metodininkas 1 231 242
Neformalaus ugdymo pedagogas 32 160-196 160-199
Sekretorė 1 395 419
Valytoja 1 190 200
Darbininkas 1 390 411

 
(institucijos, įstaigos, įmonės vadovas)   (parašas)   Algirdas Kasparavičius

(vyr. buhalteris)   (parašas)   Svetlana Valaika