Darbo užmokestis

DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)
DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas Darbuotojų, einančių šias pareigas, skaičius 2018 metai 2019 metai
II ketv.
Neformalaus ugdymo pedagogas 24 177-223 263-386

(institucijos, įstaigos, įmonės vadovas)   (parašas)   Algirdas Kasparavičius

(vyr. buhalteris)   (parašas)   Svetlana Valaika