Centro nuostatai

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
2015 m.  liepos 15  d.
sprendimu  Nr. 1-117

VILNIAUS JAUNŲJŲ TURISTŲ CENTRO NUOSTATAI