Birželio mėnesio renginiai

PLAČIAU...

Kviečiame aktyviai dalyvauti!

Nenumaldomai artėja vasara ir mokslų metų pabaiga.
Kad vasaroti būtų smagiau ir laikas praeitų turiningai,
kviečiame prisijungti į vasaros poilsio turistinę - pažintinę stovyklą

„Jaunasis turistas 2018“

2018 m. birželio 22-28 dienomis, Zarasų raj. Salako sen. Gruodiškių km. prie Ligajų ežero

PLAČIAU APIE STOVYKLĄ...

Naujienos

 • Vilniaus miesto mokyklų žaidynių turizmo varžybos
  Š.m. balandžio 21 dieną Verkių miške, vyko Vilniaus miesto mokyklų žaidynių turizmo varžybos. Susirinko iš viso 23 komandos. A grupės varžybose dalyvavo 12 komandų, B grupėje 11 komandų. Dėkojame visiems dalyviams ir padėjusiems teisėjauti! Sveikinimai nugalėtojams ir vadovams paruošusiems komandas!
  Plačiau...
 • Šalies mokinių tautosakos festivalis „Senolių godos. Lietuvos sostinių legendos“
  Jau vienuoliką metų Kauno ir Vilniaus jaunųjų turistų centrai bendradarbiauja organizuodami ir vykdydami šalies mokinių projektą „Senolių godos“ . Šį kartą šalies mokinių tautosakos festivalis „Senolių godos. Lietuvos sostinių legendos“ vyko Vilniaus jaunųjų turistų centre. Į festivalį atvyko tautosakos konkurso
  Plačiau...
 • Pažintinė išvyka “Atrask Mažąją Lietuvą”
  Štai ir pralėkė pavasario atostogos! Bet smagūs prisiminimai lieka, todėl dalinamės akimirkomis iš jaunųjų turistų dviejų dienų kelionės atostogų metu į Mažąją Lietuvą! Moksleiviai susipažino su Mažosios Lietuvos istorija, gamta, aplankė 3 regioninius parkus: Panemunių, Rambyno ir Pagramančio. Važiuojant panemunės
  Plačiau...
 • Pažintinė edukacinė išvyka “Dainavos kraštas”
  Atkeliavęs ilgai lauktas pavasaris suteikė moksleiviams galimybę įdomiai praleisti pavasario atostogas. Centro kraštotyrininkai atostogų metu susipažino su Dainavos krašto gamta, istorija ir etnokultūriniu paveldu. Dargužių amatų centre moksleiviai susipažino su senomis dzūkiškų šeimų tradicijomis, mokėsi senovinių žaidimų ir dainų, ragavo
  Plačiau...

Veiklos tikslai

- plėtoti pozityvų požiūrį į aktyvųjį turizmą, populiarinant jį kaip užsiėmimą, vieną iš įdomiausių ir naudingiausių žmogaus sveikatai, aktyviam poilsiui, turiningam laisvalaikio praleidimui bei pripažinti jį kaip asmeninio ir kultūrinio tobulėjimo šaltinį.

- supažindinti moksleivius su kraštotyros pradmenimis, mokyti juos rinkti, sisteminti ir kaupti medžiagą apie socialines – kultūrines permainas mūsų šalyje, perteikti muziejininkystės pagrindus, ugdyti poreikį domėtis krašto praeitimi ir kūrybiškai plėtoti liaudies tradicijas.

- suteikti žinių ir praktinių gebėjimų, reikalingų turistinių žygių, kelionių, treniruočių bei varžybų metu, suformuoti stovyklavimo ir gyvenimui būtinus įgūdžius, ugdyti savarankiškumą.

Kokia tai veikla?

Turizmas ir kraštotyra – tai viena nuo kitos neatsiejamos veiklos moksleivių neformaliajame švietime. Pažintiniai žygiai, kelionės, stovyklos, turizmo ir orientavimosi treniruotės, varžybos, ekskursijos – tai ne tik fizinis aktyvumas, kurio taip trūksta mūsų jaunajai kartai, bet ir nuolatinė pažintis su krašto istorinėmis, kultūrinėmis, gamtos įžymybėmis, tautos etnokultūriniu paveldu.
Turistinių žygių metu aplankyti piliakalniai – tai vietos, kurios skatina domėtis praeitimi, o ekspedicijų metu prakalbinti senoliai – tai gyva istorija, išmintis, kurią fiksuoja jaunieji kraštotyrininkai.
Sveikos gyvensenos skatinimas, nuolatinis bendravimas ir bendradarbiavimas, moksleivių saviraiškos konkursai, viktorinos, susitikimai, projektinė ir pažintinė veikla, prasmingai leidžiamas laisvalaikis pritraukia į mūsų būrelius smalsius, žingeidžius, aktyvius ir kūrybingus moksleivius.
Kiekvienais mokslo metais geriausios komandos dalyvauja miesto, šalies ir tarptautinėse varžybose, moksleivių turizmo įgūdžiai tobulinami keliaujant ir siekiant įvykdyti normatyvus ženkleliui „Lietuvos keliautojas“ gauti.

Pažinimo džiaugsmą – mokiniams !

Dar prieš šimtą metų žymus rusų pedagogas yra pasakęs: „ Viena vaiko diena, praleista tarp girių ir miškų, verta dviejų savaičių, praleistų mokyklos suole...“
Mūsų pedagogai pritaria šiam devizui ir savo prasminga veikla stengiasi sužadinti vaikų ieškojimų ir atradimų džiaugsmą.
Atgimimas, mums suteikęs galimybę artimiau susipažinti su pasaulio tautų kultūromis, kartu įpareigojo mus suprasti savo tautos praeities šaknis. Tik gerai pažindami savo tautos ištakas, mes galime jaustis visaverčiais savo šalies piliečiais, gebančiais suprasti, vertinti, diskutuoti apie savo tautos praeitį ir šiandienines aktualijas.
Pamąstykime, ar šiandien kiekvienas gebėtų atsakyti į klausimą „ Kas mes esame ir kuo mes įdomūs pasauliui?“. Tikime, kad moksleiviai, užsiimantys turistine ir kraštotyrine veikla, galbūt, galėtų išsamiau atsakyti į šį klausimą...

Laukiame jaunųjų keliautojų ištisus metus !

KELIAUK, PAŽINK, NENURIMK!