Rugsėjo mėnesio renginiai

PLAČIAU...

Kviečiame aktyviai dalyvauti!

Naujienos

 • Vasaros stovykla “Jaunasis turistas 2018”
  Š.m. birželio 22-28 dienomis vyko vasaros poilsio stovykla "Jaunasis turistas 2018". Dalyviai buvo įsikūrę Zarasų raj. Salako sen. Gruodiškių km. prie Ligajų ežero. Kiekvienais metais stovyklas organizuojame vis skirtingose Lietuvos vietose. Ši stovykla buvo skirta pažinti Lietuvos regioninius parkus. Šiais metais
  Plačiau...
 • Pažymėjimų įteikimo šventė centro ugdytiniams
  Pažymėjimų įteikimo šventė centro ugdytiniams. Gegužės 16 dieną į Vilniaus nacionalinę filharmoniją rinkosi šventiškai nusiteikę moksleiviai, būrelių vadovai, centro darbuotojai. Čia vyko pažymėjimų įteikimo šventė neformalaus švietimo turizmo ir kraštotyros būrelius lankiusiems moksleiviams. Šiemet pažymėjimus gavo 21 moksleivis. Šventės dalyviai
  Plačiau...
 • Pažintinis dviračių žygis “Karoliniškės – Pilaitė”
  Pažintinis dviračių žygis "Karoliniškės - Pilaitė". Š.m. gegužės 11 dieną vyko pažintinis dviračių žygis maršrutu “Karoliniškės – Pilaitė”. Susirinkę moksleiviai pajudėjo nuo “Ryto” progimnazijos. Vingiuotais miško keliukais riedėjo Sudervėlės upelės link. Pravažiavę pro Gudelių kaimą, moksleiviai rado atokvėpio vietą. Pailsėję
  Plačiau...
 • Moksleivių pažintinė išvyka “Piligrimų takais”
  Moksleivių pažintinė išvyka "Piligrimų takais". Kiekvieną kartą keliaujant labai smagu pažinti Lietuvą! Gegužės 12 dieną vyko Centro būreliečių išvyka po Tytuvėnų kraštą. Moksleiviai aplankė Šiluvą – tai vienas svarbiausių maldininkų traukos centrų Lietuvoje. Moksleiviai netradiciškai pažino Šiluvos miestelį, jo istoriją,
  Plačiau...

Veiklos tikslai

- plėtoti pozityvų požiūrį į aktyvųjį turizmą, populiarinant jį kaip užsiėmimą, vieną iš įdomiausių ir naudingiausių žmogaus sveikatai, aktyviam poilsiui, turiningam laisvalaikio praleidimui bei pripažinti jį kaip asmeninio ir kultūrinio tobulėjimo šaltinį.

- supažindinti moksleivius su kraštotyros pradmenimis, mokyti juos rinkti, sisteminti ir kaupti medžiagą apie socialines – kultūrines permainas mūsų šalyje, perteikti muziejininkystės pagrindus, ugdyti poreikį domėtis krašto praeitimi ir kūrybiškai plėtoti liaudies tradicijas.

- suteikti žinių ir praktinių gebėjimų, reikalingų turistinių žygių, kelionių, treniruočių bei varžybų metu, suformuoti stovyklavimo ir gyvenimui būtinus įgūdžius, ugdyti savarankiškumą.

Kokia tai veikla?

Turizmas ir kraštotyra – tai viena nuo kitos neatsiejamos veiklos moksleivių neformaliajame švietime. Pažintiniai žygiai, kelionės, stovyklos, turizmo ir orientavimosi treniruotės, varžybos, ekskursijos – tai ne tik fizinis aktyvumas, kurio taip trūksta mūsų jaunajai kartai, bet ir nuolatinė pažintis su krašto istorinėmis, kultūrinėmis, gamtos įžymybėmis, tautos etnokultūriniu paveldu.
Turistinių žygių metu aplankyti piliakalniai – tai vietos, kurios skatina domėtis praeitimi, o ekspedicijų metu prakalbinti senoliai – tai gyva istorija, išmintis, kurią fiksuoja jaunieji kraštotyrininkai.
Sveikos gyvensenos skatinimas, nuolatinis bendravimas ir bendradarbiavimas, moksleivių saviraiškos konkursai, viktorinos, susitikimai, projektinė ir pažintinė veikla, prasmingai leidžiamas laisvalaikis pritraukia į mūsų būrelius smalsius, žingeidžius, aktyvius ir kūrybingus moksleivius.
Kiekvienais mokslo metais geriausios komandos dalyvauja miesto, šalies ir tarptautinėse varžybose, moksleivių turizmo įgūdžiai tobulinami keliaujant ir siekiant įvykdyti normatyvus ženkleliui „Lietuvos keliautojas“ gauti.

Pažinimo džiaugsmą – mokiniams !

Dar prieš šimtą metų žymus rusų pedagogas yra pasakęs: „ Viena vaiko diena, praleista tarp girių ir miškų, verta dviejų savaičių, praleistų mokyklos suole...“
Mūsų pedagogai pritaria šiam devizui ir savo prasminga veikla stengiasi sužadinti vaikų ieškojimų ir atradimų džiaugsmą.
Atgimimas, mums suteikęs galimybę artimiau susipažinti su pasaulio tautų kultūromis, kartu įpareigojo mus suprasti savo tautos praeities šaknis. Tik gerai pažindami savo tautos ištakas, mes galime jaustis visaverčiais savo šalies piliečiais, gebančiais suprasti, vertinti, diskutuoti apie savo tautos praeitį ir šiandienines aktualijas.
Pamąstykime, ar šiandien kiekvienas gebėtų atsakyti į klausimą „ Kas mes esame ir kuo mes įdomūs pasauliui?“. Tikime, kad moksleiviai, užsiimantys turistine ir kraštotyrine veikla, galbūt, galėtų išsamiau atsakyti į šį klausimą...

Laukiame jaunųjų keliautojų ištisus metus !

KELIAUK, PAŽINK, NENURIMK!